Alhamdulillah berikut beberapa pencapaian para santri Sekolah Quba yang sudah untuk menyelesaikan ujian Tahsin dan Tahfizh nya.

Semoga Allah Azza Wa jalla selalu memberikan kemudahan serta keistiqomahan santri di Sekolah Quba semuanya dalam mempelajari dan mengamalkan ilmu AL QUR'AN


Barakallohu fiikum