LULUSAN ANGKATAN KE 5

1.Izzahuddin Abdullah lanjut ke Pondok Pesantren Tahfidz Hamalatul Quran Yogyakarta
2. Adib Ubaidirrahman Asyofiy lanjut ke Ma'had Tahfidz Utsman bin Affan Malang
3. Hafidz Shahab lanjut ke Program Takhoshshush Al-Qur'an Al-Fajr, Masjid Imam Syafi'i,Perumahan LaTansa
4. Abdurrahman bin Radit Lanjut ke Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Jombang
5. Ali lanjut ke Program Takhoshshush Al-Qur'an Al-Fajr, Masjid Imam Syafi'i, Perumahan LaTansa
6. Muhammad Haidar Ali lanjut ke Program Takhoshshush Al-Qur'an Al-Fajr, Masjid Imam Syafi'i, Perumahan LaTansa
7. Abdurrahman lanjut ke Wonosalam Boarding School Mangirejo, Wonosalam, Kab. Jombang.
8. Ibrohim lanjut ke kejar paket di Bogor
9. Zinedine Farrel Maulana Zaki lanjut ke Ponpes Darul Faruq Batu
10. Daniel Azmi Muhammad lanjut ke Home Schooling
11. Abdulloh lanjut ke Ma'had Tahfidzh Utsman bin Affan Malang
12. Ahmad Irfan Hidayatulloh -
13. Rachmat Ramadhan Usman -
14. Halimatus Sa'diyah lanjut ke Rumah Santri Imam Syafi'i
15. A'laa Fatima Illiyine Setyawan lanjut ke Pondok Ar Rohmah Putri Malang
16. Maryam Muthmainnah lanjut ke Ponpes Modern Al-Aqsho, Selopuro Blitar
17. Qotrun Nada Lanjut ke SMPIT Imam Syafi'i malang
18. Namiyah Amani Dawa - Home Schooling
19. Annajwa Ulyatus Salwa -