KETENTUAN :

1. Usia minimal 7 tahun (usia toleransi 6,6 tahun per Juli)
2. Fokus belajar Qur`an dan Bahasa Arab
    a. Tahsin
    b. Tahfidzh
    c. Tajwid
    d. BAM harokat
    e. BAM kitabah
    f. BAM gundul
    g. BAM tamrinat
3. Mata pelajaran diniyah dan umum tetap diberikan sesuai kebutuhan.
4. Berijazah paket A 
5. Banin dan banat dipisah.

        . 

MINAT ? KLIK DISINI