KETENTUAN :

1. Usia minimal 7 tahun (usia toleransi 6,6 tahun per Juli)
2. Fokus belajar Qur`an, Bahasa Arab dan Adab
    a. Tahsin
    b. Tahfidzh
    c. Tajwid
    d. BAM harokat
    e. BAM kitabah
    f. BAM gundul
    g. BAM tamrinat
3. Mata pelajaran diniyah dan umum tetap diberikan sesuai kebutuhan.
4. Berijazah paket A 
5. Banin dan banat dipisah.